„Godło Polski”

Cykl zajęć prowadzonych metodą projektów pt. „Godło Polski”

29.11.2021 grupa I zakończyła cykl zajęć prowadzonych metodą projektów pt. „Godło Polski”. Celem głównym projektu było szczegółowe poznanie historii powstania godła polskiego – symbolu narodowego.

W trakcie realizacji projektu dzieci były inicjatorami działań edukacyjnych.

Podczas trwania zajęć dzieci poznały historię powstania państwa polskiego oraz godła Polski. Odkrywały jak ważne jest posiadanie poczucia odpowiedzialności za godło Polski, a także inne symbole narodowe. Dzieci poznawały znaczenie szacunku oraz prawidłowe zachowania względem symboli narodowych – nie tylko polskich,
a także jak należy zachować się podczas uroczystości państwowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się od spotkania w kręgu w celu sprawdzenia zakresu wiedzy dzieci na temat godła Polski. Dzieci zgłaszały się i podawały swoje pomysły. Następnie sprawdziliśmy, co dzieci chciałyby dowiedzieć się o godle Polski stwarzając sytuacje do zadawania pytań. Wspólnie z dziećmi wybraliśmy dwa pytania, które wyznaczyły kierunek dalszej pracy:

Dlaczego godło Polski ma w środku białego orła ze złotą koroną?

Dlaczego orzeł jest na czerwonym tle?

W trakcie trwania projektu było wiele rozmów na temat godła Polski. Tworzyliśmy definicję wyrazu, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co to jest godło? Szukaliśmy odpowiedzi w wielu miejscach: w Internecie, książkach, czasopismach oraz wybraliśmy się na zajęcia w terenie: szukaliśmy godła Polski w okolicy przedszkola.

Dzieci ustaliły, że w uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania pomoże nam żołnierz – dlatego zaprosiliśmy go do naszego przedszkola. Wszyscy bardzo cieszyli się na spotkanie z żołnierzem. Dzieci przygotowały piękne prace plastyczne. Podczas spotkania ekspert odpowiedział na wszystkie pytania, a tym samym zaspokoił ciekawość grupy.

Przedszkolakom bardzo spodobał się temat o godle Polski dlatego zdecydowaliśmy poszukać orła w godłach innych państw – sąsiadów Polski. Okazało się, że nie tylko Polska ma orła w swoim godle.

Ponadto w trakcie trwania projektu uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 listopada, a także w koncercie muzyków Filharmonii Lubelskiej podczas którego poznaliśmy rodzaje czapek żołnierskich. Dzieci dowiedziały się jakie czapki mają na sobie orła.

Niestety przyszedł czas na zakończenie naszych zajęć. Z tej okazji zorganizowaliśmy Występ dla innej grupy przedszkolnej. Dzieci powiedziały wiersz „Orzeł biały”

A. Paszkiewicz oraz podzieliły się uzyskaną w trakcie realizacji projektu wiedzą na temat godła Polski.