Zamierzenia planu dydaktyczno-wychowawczego w lutym dla grupy I

Mamo…tato w miesiącu lutym poznamy i nauczymy się…

 

Tematyka:

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 4. Projekt – Mój wymarzony zawód.

Zamierzenia:

 • Wzbogacę wiadomości na temat znanych baśni i ich bohaterów.
 • Odkryję literę: „g”, „w”, „p” – drukowaną, małą i wielką.
 • Poznam zapis cyfrowy liczby 10.
 • Rozwinę umiejętność liczenia.
 • Utrwalę znajomość poznanych figur geometrycznych.
 • Zapoznam się ze zjawiskiem topnienia i poznam substancje, które topnieją.
 • Rozwinę umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Poznam nazwy wybranych instrumentów muzycznych, rozwinę umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych.
 • Rozwinę sprawność manualną i aktywność twórczą.
 • Poznam nazwy planet Układu Słonecznego.
 • Utrwalę wiadomości na temat kosmosu.
 • Dowiem się kim był Mikołaj Kopernik
 • Odkryję różnego typu zawody oraz wzbogacę słownictwo o słowa z nimi związane.
 • Poszerzę wiadomości na temat różnych miejsc pracy i wykonywanych tam zawodów.
 • Poznam specyfikę pracy malarza.
 • Rozwinę umiejętność wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych.
 • Będę doskonalić umiejętność formułowania pytań.
 • Udoskonalę umiejętności planowania własnych działań.
 • Rozwinę sprawność fizyczną i swobodę ruchów w przestrzeni.
 • Będę uczestniczyć w zajęciach ruchowych w przedszkolu i aktywnie spędzać czas
  w ogrodzie przedszkolnym

 

Utwory literackie:

 • Stare baśnie” Strękowskia-Zaremba
 • „Moje bajki” Szelągowska
 • Franek” Widzowska
 • „Mikrusek” Widzowska
 • „W Toruniu żył Kopernik…” I. R. Salach
 • Rodzinny wiersz” Żaba-Żabińska


Piosenki:

 • Bajkowe marzenia”
 • „Czarodziejski koncert”
 • „Kosmiczny sen”
 • „Zawody”