Muzyczne wtorki – zajęcia edukacyjne w Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego

8 lutego całe przedszkole miało przyjemność uczestniczyć w niezwykłym koncercie zorganizowanym przez wychowanków

Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego.