23 lutego w grupie IV odbyły się wyjątkowe urodziny

Jednym z elementów przygotowania dzieci do udziału w życiu społecznym  w pedagogice Montessori są ćwiczenia związane z troską o wspólnotę. Wprowadzeniu dziecka w kulturę bycia służy też rytuał urodzinowy z wykorzystaniem tzw. „urodzinowego słoneczka”. Na środku sali układane jest urodzinowe słoneczko, na każdym promyczku słońca ustawiana jest żółta miseczka. Dzieci układają w odpowiedniej kolejności strzałki z nazwami miesięcy. Ilość promieni odpowiada ilości miesięcy w roku. Na czym polega rytuał? Dziecko wędruje dookoła słońca począwszy od miesiąca, w którym się urodziło. Po drodze, do każdej miseczki wrzuca jeden zielony koralik, który jest symbolem jednego miesiąca, a do 12–tej miseczki wrzuca jeden duży czerwony koral akcentując w ten sposób upływ jednego roku życia. I tak dziecko okrąża słoneczko tyle razy, ile skończyło lat. W  czasie okrążania słoneczka odwołujemy się do ważniejszych wydarzeń w życiu dziecka. Potem zapala się świeczki urodzinowe, dzieci śpiewają piosenkę i składają życzenia, po czym następuje zdrowy poczęstunek. Przy okazji tego rytuału dzieci dowiadują się o zmianach zachodzących w życiu człowieka. Uczą się nazw miesięcy i ich kolejności występowania w roku. Towarzyszą temu inne ćwiczenia takie, jak np.: nakrywanie do stołu, uczenie się dobrych manier przy stole, organizowanie i podawanie poczęstunku.