„Bezpieczeństwo zimą” – cykl zajęć przeprowadzonych metodą projektu w grupie I

Zimą można się świetnie bawić – lepić bałwany, rzucać śnieżkami, jeździć na sankach, łyżwach i nartach.

Jednak należy pamiętać  o zasadach bezpieczeństwa.

Dzieci z grupy I w styczniu i lutym realizowały zimowy cykl zajęć prowadzonych metodą projektów. Wspólnie poszerzyły posiadaną już wiedzę oraz zdobyły nowe wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą. W trakcie realizacji projektu dzieci wspólnie ustalały zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Ponadto przedszkolaki:

  • uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych,
  • poznały zimowe piosenki i zabawy ruchowe,
  • oglądały filmy edukacyjne,
  • rozwiązywały quizy,
  • wykonywały prace plastyczne różnorodnymi technikami.

 

Grupa spotkała się również z ekspertem – Panią doktor, babcią Marcelinki. Nasz gość opowiedział o zawodzie lekarza oraz o tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa zimą.   Dzieci poznały numery alarmowe do jednostek specjalistycznych oraz sytuacje wymagające ich interwencji i pomocy.

Biały puch pozwolił nam na świetną zabawę w naszym ogrodzie przedszkolnym. Robiliśmy aniołki na śniegu, lepiliśmy bałwana i śniegowe figury,  rzucaliśmy się śnieżkami, oczywiście pamiętając o zachowaniu bezpieczeństwa .

Wydarzeniem kończącym projekt był występ dla grypy III. Dzieci pochwaliły się zdobytą wiedzą, wyrecytowały wiersz pt. „Bezpieczna zima” i zaśpiewały piosenkę „Nasza zima zła” oraz chętnie odpowiadały na zadane im pytania.