Jak urodziny – to tylko w grupie montessoriańskiej!

Urodziny w grupie montessoriańskiej są zawsze wyjątkowe.

Rozkładanie słoneczka i ceremonia stwarzają prawdziwe pole do pogłębiania pozytywnych relacji w grupie.

Podczas urodziny utrwalamy także nazwy miesięcy oraz uczymy się rozumieć istotę upływu czasu i jej wpływ na nasze życie.