Powitanie wiosny

Witaliśmy wiosnę piosenkami, rozwiązywaniem zagadek słownych i obrazkowych. Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział. Dzieci wcieliły się w postać Pani Zimy i Pani Wiosny.