Pokaz działania gaśnicy

W naszym przedszkolu odbył się bardzo ważny pokaz. Przedszkolaki dowiedziały się, jak działa gaśnica.

Jednym z punktów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wiedza na temat zagrożeń oraz jak zachować się w sytuacji, która wymaga szczególnego działania.

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym uzmysłowiły dzieciom konieczność wykazywania się prawidłową postawą oraz

udoskonaliły myślenie przyczynowo – skutkowe.