Warsztaty biblioteczne – informacja

Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy planowany harmonogram wyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Peowiaków 12):

GRUPA I – 06.05.2022 r.

GRUPA II – 11.04.2022 r.

GRUPA III – 25.04.2022 r.

GRUPA IV –  28.03.2022 r.

Zajęcia będą odbywać się od godziny 10:30.

Planowane wyjście z przedszkola: 10:00 godzina.