Międzypokoleniowy Lublin solidarny z Ukrainą

29 kwietnia całe przedszkole wzięło udział w  uroczystych obchodach

Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej odbywających się pod Ratuszem.

Jako uczestnicy wydarzenia podkreśliliśmy nie tylko więzi łączące różne pokolenia lublinian, lecz także solidarność z obywatelami Ukrainy, których gościmy w Lublinie.