Zamierzenia planu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego dla grup II, III, IV w maju

MAMO, TATO TEGO BĘDĘ SIĘ UCZYĆ W MAJU:

 

Tematyka:

 1. Polska moją ojczyzną.
 2. Praca ludzi w różnych zawodach.
 3. Majowa łąka i jej mieszkańcy.
 4. Kocham moją rodzinę.

 

 • Poznam symbole narodowe, ich znaczenie;
 • Będę rozwijać postawę patriotyczną, szacunek i przywiązanie do swojej ojczyzny;
 • Nauczę się śpiewać hymn narodowy, wykonam polską flagę;
 • Dowiem się, jakie święta państwowe obchodzimy w maju;
 • Poznam wybrane legendy o powstaniu Państwa Polskiego, Warszawy;
 • Będę śpiewać piosenki i pieśni patriotyczne;
 • Dowiem się , gdzie leży Polska na mapie Europy i świata; poznam krainy geograficzne, województwa, największe miasta i zabytki;
 • Poznam różne zawody i pracę ludzi w tych zawodach;
 • Dowiem się, co trzeba zrobić, aby zdobyć wybrany zawód,
 • Będę uczestniczyć w zabawach pantomimicznych, rozwiązywać zagadki, quizy, rebusy wzbogacając swoją wiedzę na temat pracy ludzi;
 • Poznam zawody, w których pracują ludzie niosący pomoc innym ( służby medyczne, policja, straż pożarna, wojsko);
 • Będę uczestniczyć w zabawach ruchowych, badawczych i relaksacji na świeżym powietrzu;
 • Poznam znaczenie ekosystemu łąki dla życia ludzi i zwierząt;
 • Dowiem się, dlaczego należ dbać i szanować naszą przyrodę;
 • Poznam wybrane zwierzęta żyjące na łące – cykl rozwojowy, budowę, zwyczaje ( motyl, biedronka, ślimak, pszczoła, konik polny, kret);
 • Będę uczestniczyć w przygotowaniach do uroczystego występu z okazji Dnia Matki w przedszkolu;
 • Samodzielnie wykonam upominek dla mamusi z okazji jej;
 • Poznam różne schematy rodziny oraz stopnie pokrewieństwa poszczególnych jej członków;
 • Będę rozmawiać na temat więzi emocjonalnej z członkami rodziny, doceniając wkład rodziców w opiekę wychowanie dziecka;
 • Będę poznawać i podziwiać majowe walory przyrodnicze (kwiaty, nowalijki);
 • Nauczę się rozpoznawania odgłosów przyrody charakterystycznych dla tej pory roku ( odgłosy zwierząt, śpiew ptaków, szum wiatru, deszcz, burza);

 

UTWORY LITERACKIE:

 1. „Barwy ojczyste” – Czesław Janczarski
 2. „Co to jest Polska ?” – Czesław Janczarski
 3. „Twój dom” – Wanda Chotomska
 4. Legendy polskie : „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa”, „Warszawska Syrenka”, „Smok Wawelski”
 5. „Jestem Polakiem” – niezwykłe lekcje rytmiki
 6. „Zawodowy samouczek wymowy” – Małgorzata Strzałkowska
 7. „Ciekawe zawody moich przyjaciół” – Ralf Butachkow
 8. „Wszyscy dla wszystkich” – Julian Tuwim
 9. „Bajeczka piekarska” – Galica

UTWORY MUZYCZNE:

 1. „Jesteś mamo skarbem mym”
 2. „Życzenia dla mamy”
 3. „Moja rodzina”
 4. „Majowa majówka”
 5. „Dziecięce marzenia”