Zamierzenia planu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego dla grupy I w maju

Tematyka:

 1. Moja miejscowość, mój region.
 2. Moja ojczyzna.
 3. Łąka w maju.
 4. Święto rodziców.

 

Mamo…tato w miesiącu maju będziemy:

 • Stosować bezpośrednią obserwację.
 • Poznawać zawody związane z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.
 • Stosować zwroty: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
 • Słuchać wybranych wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski.
 • Poznawać legendy związane ze swoją miejscowością.
 • Poznawać zapis nazwy swojego miasta, herb swojej miejscowości.
 • Organizować kącik regionalny.
 • Wykonywać album o swojej miejscowości.
 • Poznamy ulic z nazwami sławnych ludzi.
 • Poznawać ważniejsze punkty usługowe znajdujące się w pobliżu przedszkola.
 • Wspólne układać gry, wykonywać prace plastyczne i techniczne.
 • Powtarzać będziemy z pamięci wiersze i piosenki.
 • Wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Wskazywać Polskę na mapie Europy; nazywać państwa – sąsiadów Polski.
 • Poznawać stolicę Polski – jej zabytki, pochodzenie nazwy, legendy z nią związane.
 • Nazywać ważniejsze miasta Polski, rzeki, morze, góry.
 • Przybliżać sylwetki znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.
 • Wskazywać położenie Polski na mapie Europy.
 • Wskazywać na mapie i podawać nazwy państw sąsiadujących z Polską.
 • Wyjaśniać znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.
 • Poznawać nazwy wybranych państw należących do UE.
 • Zwracać uwagę na fakt, że mowa nie tylko łączy, ale i dzieli (języki innych narodów/kultur).
 • Zachęcać do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawać wybrane owady i ich rolę w rozwoju roślin.
 • Poznawać etapy rozwoju, np. Żaby, motyla.
 • Wyjaśniać znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Poznawać wybrane rośliny zielne i ich znaczenia dla ludzi.
 • Wyjaśniać znaczenie pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 • Rozwiązywać zagadki i rebusy.
 • Określać czynności wykonywane w domu przez poszczególnych członków rodziny.
 • Opisywać wygląd rodziców; podawać ich charakterystyczne cechy (wygląd, charakter).
 • Uczyć się podawać informacje na temat pracy zawodowej rodziców.
 • Brać czynny udział w przygotowaniach do uroczystości i występach z okazji „Dnia mamy”.

 

Piosenki:

 • Krystyna Gowik  „Najpiękniejsze miejsce świata”.
 • Krystyna Gowik „Syrenka”.
 • Jolanta Kucharczyk „Wiosna na łące”.
 • Jolanta Kucharczyk „Mój tata”.
 • Danuta i Karol Jagiełło „Tango dla mamy”.
 • Krystyna Gowik „Gdzie jest tata”.

 

Wiersze:  

 • Małgorzat Strękowska – Zaremba „Małe miasteczko”.
 • Ewa Stadtmüller „Kim jesteś?”.
 • Jadwiga Koczanowska „Mama i tata”.

 

Opowiadania:

 • Agata Widzowska „Zakochany w syrenie”.
 • Baśń Hansa Christiana Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”.
 • Małgorzata Strękowska – Zaremba „Zabawa w chowanego”.
 • Agata Widzowska „Festyn”.