„Jak unikać dymu papierosowego?” – program Państwowej Inspekcji Sanitarnej pt. „Czyste powietrze wokół nas”

27 maja w grupie pierwszej odbyły się ostatnie zajęcia w ramach programu Państwowej Inspekcji Sanitarnej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Zajęcia te pozwoliły na zwiększenie kompetencji dzieci w zakresie radzenia sobie w obecności osób palących. Podsumowaniem zajęć było wykonanie plakatów pt. „Proszę, nie pal przy mnie!” oraz narysowanie znaczka „Zakaz palenia”.

Dzięki realizacji programu przedszkolaki zdobyły wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego i skutków palenia papierosów. Mamy nadzieję, że to pierwszy poważny krok w edukacji zdrowotnej małego człowieka, który zaowocuje w przyszłości modelowaniem pożądanych postaw i zachowań prozdrowotnych.