Profilaktyka chorób zakaźnych – wideokonferencja dla rodziców

14 września 2022r. o godz. 16:30 zapraszamy wszystkich Rodziców do udziału w wideokonferencji na temat profilaktyki chorób zakaźnych, którą poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski – Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPOZ w Lublinie.

 

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTA0OWU0MGUtOWFlZS00ZDNiLTlmMTQtODYzYzFkOTcyYjU0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%2522%252C%2522IsBroadcastMeeting%2522%253Atrue%252C%2522role%2522%253A%2522a%2522%257D%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6dcd5921-bada-4fa2-bc65-2ec99d95de9e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true