“Kreatywność, i wyobraźnia – jesień w pejzażach”. Wykonanie pracy plastycznej

W ramach projektu edukacyjnego namalowaliśmy jesienne pejzaże. Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości poprzez uwrażliwienie na otaczające nas piękno, wyzwolenie twórczej aktywności oraz pozytywnych emocji. Dzieci oglądały reprodukcje obrazów słynnych malarzy przedstawiające jesienne pejzaże. Inspiracją do wykonania prac obserwacje jesiennej pory z naszych przedszkolnych okien. Na bazie tych doświadczeń przedszkolaki tworzyły własne pejzaże eksperymentując z kolorami i fakturą.