Rekomendacje i patronat udzielony naszej placówce przez Polskie Stowarzyszenie Montessori

Nasze przedszkole od lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Montessori mającym swoją siedzibę w Łodzi. Oznacza to niezwykle ważne wsparcie merytoryczne w procesie rozwoju placówki realizującej pedagogikę Marii Montessori. Dzięki funkcjonowaniu w otoczeniu wybitnych metodyków i praktyków oraz propagatorów idei Marii Montessori staramy się ciągle podnosić nasze kwalifikacje poprzez:

  • przygotowanie odpowiedniego otoczenia montessoriańskiego;
  • podnoszenie warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach;
  • udział w organizowanych przez stowarzyszenie szkoleniach;
  • korzystanie z doradztwa metodycznego;
  • udział w Polskich Dniach Montessori – corocznej konferencji dla pedagogów, pracowników, studentów, rodziców zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori itp.

Mamy wielką przyjemność poinformować, iż nasza codzienna praca zaowocowała nadaniem rekomendacji dla grup: M3 oraz M4 jako podkreślenie wzorcowej realizacji założeń pedagogicznych Marii Montessori.

Jednocześnie informujemy, iż grupie M2 został nadany patronat merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

KLIKNIJ – REKOMENDACJE

KLIKNIJ – PATRONAT