Montessoriańskie urodziny w gr. IV

“Sto lat, sto lat… niech żyje, żyje nam”

Montessoriańskie urodziny to wspaniała okazja do zacieśniania pozytywnych relacji w grupie, a także sposób na utrwalanie nazw miesięcy. Ten miły czas uświetnił zdrowy i przepyszny poczęstunek.