Obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł

Edukacja ekologiczna to kształcenie świadomości przyrodniczej. Dlatego też postanowiliśmy obchodzić w tym roku Światowy Dzień Mokradeł. Nasza lekcja rozwojowa oparta była na obserwacji zaimprowizowanego ekosystemu bagien. Rozmawialiśmy również o tym, jakie zwierzęta korzystają z terenów podmokłych oraz dlaczego warto odtwarzać ekosystem mokradeł. Obejrzeliśmy również film edukacyjny pt. “Bagna są dobre” opublikowany na platformie youtube.com. Na zakończenie podjęliśmy się wykonania pracy plastycznej przedstawiającej żółwia błotnego.