Język angielski w marcu

,,Humpty Dumpty”– zapoznanie ze słowami tradycyjnej rymowanki dla dzieci, zaprezentowanie jej treści za pomocą teatrzyku i kart obrazkowych, zapoznanie z melodią piosenki metodą osłuchową.

,,Humpty Dumpty”– zabawa teatralna, próba zainscenizowania treści rymowanki przez dzieci.

,,The shape song #1 and #2/ Piosenka o kształtach #1 i #2”– zapoznanie ze słowami piosenek, zaprezentowanie ich treści za pomocą kart obrazkowych i rekwizytów (klocków i foremek do ciast), zapoznanie z melodią piosenek metodą osłuchową; poznanie nazw kształtów: a circle- koło, a diamond- diament, a square- kwadrat, a heart- serce, a triangle- trójkąt, a rectangle- prostokąt, an oval- owal, a star- gwiazda.

,,The shape song #1 and #2/ Piosenka o kształtach #1i #2” zapoznanie z konstrukcją gramatyczną: ,,Can you make a…/ Czy potrafisz zrobić… Can you find a…/ Czy potrafisz znaleźć…”; budowanie przez dzieci wypowiedzi na bazie podanego wzorca, utrwalenie nazw poznanych kształtów.

,,Sensory shapes/ Sensoryczne kształty” zabawa sensoryczna z wykorzystaniem foremek do pieczenia, klocków i mąki, utrwalenie nazw poznanych kształtów; rysowanie kształtów paluszkami w mące.

,,It is raining/ Pada deszcz”– zapoznanie ze słowami rymowanki o pogodzie, zabawa w kole z wykorzystaniem marakasu, papierowej chmurki i papierowych kropel deszczu.

,,It is raining/ Pada deszcz”– utrwalenie słów rymowanki, śpiewanie rymowanki w grupie do melodii ,,Where is Thumbkin.”