Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 ”

 

Informujemy, że Przedszkole nr 18  w Lublinie otrzymało dotację w wysokości 3 000 zł na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo: nabycie książek stanowiących nagrody dla dzieci za udział w działaniach promujących czytelnictwo oraz organizację wystaw i konkursów w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Kliknij – Oryginalny rozmiar plakatu

 

Opis planowanych przez przedszkole działań w roku 2022 r. promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci: 

 

 1. Nawiązanie współpracy z bibliotekami lub biblioteką pedagogiczną polegającej w szczególności na wzajemnej wymianie informacji na temat wydarzeń promujących czytelnictwo w przedszkolu czy bibliotece:
 2. a) Udział w comiesięcznych zajęciach edukacyjnych tzw. lekcjach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Peowiaków 12:  wspólne czytanie i wykonywanie różnorodnych zadań nawiązujących do treści czytanego utworu;
 3. b) wypożyczanie książek dla dzieci i czytanie ich w przedszkolu, założenie karty czytelniczej dla każdej z grup, zachęcanie do wypożyczania z rodzicami i czytania w domu;
 4. c) Zwiedzanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie – poznanie pracy bibliotekarza, zapoznanie z różnymi rodzajami książek .
 5. „Popołudnie z bajką” – cykliczne czytanie lub słuchanie z czytników zakupionych książek. Zachęcanie dzieci do przynoszenia własnych pozycji książkowych do wspólnego czytania.
 6. W ramach spotkań “Rodzice – Dzieciom” – zaangażowanie rodziców, starszego rodzeństw bądź dziadków w czytanie w przedszkolu nowo zakupionych pozycji książkowych.
 7. „Album z ulubionymi bajkami” – wykonanie albumów – książeczek – praca plastyczno-techniczna . Zorganizowanie wystawy w przedszkolu.
 8. Założenie w salach kącików książek – wspólne układanie książek wg rodzaju. „Weź mnie do domu” – wypożyczanie książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych chętnym dzieciom na weekend.
 9. „Ulubiony bohater książkowy” – wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci i ich rodziców z nagrodami książkowymi.
 10. „Snuj się, snuj bajeczko” – quiz wiedzy na temat przeczytanych książek.
 11. Zorganizowanie uroczystości „Dzień postaci z bajek”.
 12. Obchody „Międzynarodowego Dnia Książki”.
 13. „Przedszkolaki lubią wierszyki” – przegląd recytatorski. Wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych celem ilustrowania usłyszanych utworów literackich.
 14. Wydarzenie promujące czytelnictwo – spotkanie autorskie z twórcami literatury dziecięcej, autorami książek dla dzieci, będące inspiracją do przybliżenia dzieciom sylwetek polskich poetów.
 15. Promowanie czytelnictwa w wykonanych przez dzieci plakatach, zorganizowanie wystawy.
 16. Pedagogizacja rodziców – artykuły na gazetce w szatni oraz stronie internetowej nt. znaczenia książki, wpływu na dziecko, propozycje ciekawych pozycji literatury dziecięcej itp.

 

Opis planowanych przez przedszkole działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

 

 1. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ul. Peowiaków 12: wzajemna wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Aktywny udział w propozycjach ze strony biblioteki. Zapraszanie przedstawicieli z biblioteki na nasze przedsięwzięcia.
 2. Spotkanie z rodzicami nt. wpływu czytania na rozwój dzieci – „Znaczenie książki w rozwoju i edukacji dziecka” .
 3. Spotkanie z nauczycielami nt. „Książki obrazkowe w przygotowaniu otoczenia Montessori”.
 4. Wypożyczanie systematyczne z biblioteki publicznej książek dla dzieci.
 5. Wydarzenie promujące czytelnictwo, jako spotkanie z twórcą literatury dziecięcej  – zapoznanie z zawodem pisarza, poety.
 6. Spotkanie z aktorem – rozmowa na temat jego pracy, zapoznanie z różnymi rodzajami lalek teatralnych.
 7. Zorganizowanie przeglądu recytatorskiego dla lubelskich przedszkoli ze Śródmieścia.
 8. Spotkanie w bibliotece – zapoznanie z zawodem bibliotekarza.
 9. Wyjście do księgarni – zapoznanie z zawodem księgarza.
 10. Wyjście do drukarni – Izby Drukarskiej. Poznanie przez dzieci historii książki, czcionki i maszyn drukarskich oraz jak powstaje papier.