Warunki przyjęcia

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

DLA KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów informujemy, że:

składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego rozpocznie się:

14.02.2022 r. o godz. 08:00 i potrwa do 28.02.2022 do godz. 12:00;

 

Złożenie takiej deklaracji obowiązuje rodziców tych dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola. Niedostarczenie ww. deklaracji w terminie do 28 lutego oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.

 

DLA NOWYCH DZIECI

Ten etap dotyczy rodziców dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do naszego przedszkola.


Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru, czyli wprowadzanie przez rodziców wniosków do systemu rozpocznie się:

07.03.2022 r. o godz. 08:00 i potrwa do 18.03.2022 do godz. 15:00;

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023:

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

14.02.2022
godz. 8.00

28.02.2022
godz.12.00

2.

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

07.03.2022
godz.8.00

3.

Rejestracja kandydatów przystępujących
do naboru – wprowadzanie do systemu
wniosków przez rodziców

07.03.2022
godz.8.00

18.03.2022
godz.15.00

4.

Zakończenie etapu wprowadzania
wniosków przez rodziców – zamknięcie w
systemie etapu wprowadzania wniosków
na stronie dla rodziców

18.03.2022
godz.15.00

5.

Publikacja listy kandydatów
zakwalifikowanych – otwarcie
strony dla rodziców

08.04.2022
godz.12.00

6.

Potwierdzanie woli przyjęcia przez
rodziców w placówce zakwalifikowania

08.04.2022
godz.12.00

15.04.2022
godz.15.00

7.

Publikacja listy kandydatów przyjętych –
otwarcie strony dla rodziców

19.04.2022
godz.12.00

Postępowanie uzupełniające

8.

Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców

23.05.2022
godz. 8.00

9.

Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

23.05.2022
godz. 8.00

27.05.2022
godz. 15.00

10.

Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków
przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków
na stronie rodziców

27.05.2022
godz. 15.00

11.

Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

20.06.2022
godz. 12.00

12.

Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

20.06.2022
godz. 12.00

24.06.2022
godz. 15.00

13.

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

27.06.2022
godz. 12.00

 

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-7912022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-dla-roku-szkolnego-20222023-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-,161,28195,2.html

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-8012022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-przyjecie-dziecka-do-publicznego-przedszkolaoddzialu-przedszkolnego-w-szkole-podstawowej-prowadzonych-przez-miasto-lublin,163,28195,2.html

Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku bardzo prosimy o zapoznanie się z INSTRUKCJĄ DLA RODZICÓW.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY PODCZAS UZUPEŁNIANIA WNIOSKU DOŁĄCZYĆ DO NIEGO WYPEŁNIONE ZAŁĄCZNIKI !!!

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia 18 marca br. :

  • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

  • poniżej w panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców

  • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego.

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”.
Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami.

Pomoc w rejestracji kandydatów będzie można uzyskać pod nr telefonów 81 532 75 30 lub 535 327 530 w godzinach 9.00-15.00.ZAPRASZAMY!!!