Z alergią przez życie

Nasze przedszkole bierze udział w bezpłatnym projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Z alergią przez życie – program edukacyjny dla przedszkolaków” realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem dr Małgorzaty Kosteckiej w ramach programu „PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o alergenach i alergiach oraz zwrócenie uwagi, że problem alergii jest często spotykany w grupie dzieci w wieku 3-6 lat, jak również opieka dietetyczna nad dziećmi z alergią pokarmową.

W ramach podejmowanych działań zostaną przeprowadzone ankiety w wersji on-line (listopad – grudzień 2021) skierowane do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, które pokażą częstotliwość występowania alergii wśród dzieci i pozwolą poznać najważniejsze problemy z którymi spotykają się rodzice.
Uzyskane informacje posłużą do:

  • opracowania materiałów edukacyjno-informacyjnych, które zostaną przekazane zainteresowanym rodzicom,
  • przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla chętnych pracowników przedszkoli (luty-marzec 2022)
  • opracowania programu edukacyjnego (lekcji tematycznych) które będą mogły być przeprowadzone w przedszkolach i staną się pomocą dydaktyczna dla nauczycieli.

Dodatkowo zostaną przeprowadzone przez studentów kierunku Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zajęcia edukacyjne na temat alergenów w produktach spożywczych (marzec-czerwiec 2022).

Podczas trwania projektu zainteresowani rodzice będą mogli skorzystać z nieodpłatnej porady dietetyka w Poradni Dietetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ponadto w czasie trwania projektu zostanie rozpisany konkurs promujący znajomość alergenów i bezpieczne funkcjonowanie dziecka z alergią w przedszkolu i otaczającym świecie. Konkurs będzie w trzech kategoriach:

  • dla grupy przedszkolnej, na opracowanie gry / zabawy edukacyjnej promującej wiedzę o alergenach,
  • dla dziecka i jego rodziców na opracowanie bezpiecznego dla alergików przepisu kulinarnego i jego wykonanie,
  • dla przedszkola na podejmowanie i prowadzenie w swojej placówce działań promujących wiedzę o alergenach i alergii.

Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii (nagrody rzeczowe, zabawki, gry, drobny sprzęt kuchenny) oraz dodatkowo będzie ufundowana nagroda dla najbardziej zaangażowanego przedszkola.